Periyodik Bakım Neleri Kapsar?

  • Aydınlatmaların Kontrolü ve Far Ayarı
  • Fren Sistemi Bakımı
  • Hava Filtresi Kontrolü ve Değişimi
  • Klima Polen Filtresi Değişimi ve Kontrolü
  • Motor Bakım ve Kontrolü
  • Ön Takım Kontrolü
  • Sıvıların Kontrolü
  • Yakıt Filtresi Kontrolü ve Değişimi

Yüksek Standartta Servis ve Bakım Hizmeti İçin